15 augustus, 2023

Speciale veiligheidseisen opslag en afvoer lithium batterijen en accu’s

De afgelopen tijd zien we steeds vaker berichten in het nieuws over lithium batterijen en accu’s. Helaas zijn deze lithium batterijen en accu’s vaak de veroorzaker van branden. Fietsenwinkels, vuilnisauto’s en afval-overslag locaties zijn regelmatig het slachtoffer van onjuist afgevoerde batterijen en accu’s. Voor het opslaan en afvoeren van lithium batterijen en accu’s zijn bepaalde regels vastgelegd. Dit alles ligt vastgelegd in PGS 37, een richtlijn voor veilige omgang met Energie Opslag Systemen, lithium batterijen en accu’s. Greenwaste wil samen met de klanten er voor zorgen dat de veiligheid van de opslag en afvoer van de lithium batterijen en accu’s goed geregeld is. Bij de klantlocaties maar ook bij de inzamelaars en verwerkers. Hierom delen wij opnieuw de voorschriften omtrent de opslag en afvoer van lithium batterijen en accu’s met onze klanten.

Lithium batterijen en accu’s mogen niet in de reguliere accubak met loodaccu’s afgevoerd worden.

Dit omdat er dan kans is op een chemische reactie en/of explosiegevaar. Logischerwijze brengt dit grote risico’s met zich mee. Lithium batterijen en accu’s dienen altijd separaat afgevoerd te worden. De lithium batterijen en accu’s dienen afgevoerd worden in een daarvoor bestemd vat. De batterijen en accu’s moeten van elkaar worden gescheiden met een vlamdovende substantie: vermiculiet.

Komen er frequent lithium batterijen en accu’s bij u op locatie vrij en wilt u deze volgens de regels laten afvoeren? Neem dan contact op met uw projectmanager of onze planning. Wij zullen zorgen dat u de juiste inzamelmiddelen en instructiemiddelen krijgt.

Uw afvalstromen in goede banen.