Total Waste Management.

Onze werkwijze is ruwweg samen te vatten in drie blokken. Ten eerste inventariseren en scannen we gedetailleerd de huidige situatie van uw afvalstromen en leveren we een advies op maat met een plan van aanpak. Vervolgens implementeren we na overeenstemming de direct door te voeren actiepunten om uw afvalstromen te optimaliseren en tot slot plannen we de langere termijn optimalisaties en blijven we continu alert en betrokken door te monitoren en bij te sturen. Zo leiden we uw afvalstromen in goede banen.

Scan afvalstromen.

door gedetailleerde inventarisatie van uw huidige afvalstromen

Implementatie.

aan de hand van ons pragmatische plan van aanpak volgens een vast protocol

Beheer.

met continue monitoring uw eigen dashboard met onder andere overzichtelijke rapportages

Scan afvalstromen + advies voor optimalisatie

De scan van de huidige situatie bestaat uit twee onderdelen; een financiële scan en een operationele scan. Met de financiële scan inventariseren we al uw lopende contracten, bestaande leveranciers en gemaakte afspraken. Wat zijn de diensten die u nu inkoopt, tegen welke tarieven, voorwaarden en looptijden? De operationele scan is het in kaart brengen van uw afvalstromen op de locatie zelf. Hoe lopen de processen, hoe is de logistiek? En overall inventariseren we in welke mate de huidige werkwijze bijdraagt aan uw duurzaamheidsdoelstellingen en -verplichtingen.

In ons advies maken we heel concreet wat u kunt verbeteren, besparen en verduurzamen. Op basis van dit pragmatische operationele en financiële plan van aanpak beslist u om wel of niet met ons in zee te gaan.

Implementatie

Na overeenstemming over het plan van aanpak,
maken we een overeenkomst. U maakt ook kennis met de Greenwaste-projectmanager. Die blijft uw vaste contactpersoon voor alle lopende zaken. We richten
de nieuwe processen in, maken nieuwe afspraken met bestaande en nieuwe leveranciers indien nodig en koppelen u aan onze “control tower” van waaruit we alles aan kunnen sturen en monitoren.

Beheer

Het beheer van afvalstromen is een dynamisch proces. Uw situatie kan veranderen, dus uw afvalstromen ook. Daar spelen we direct op in. Dat geldt ook voor duurzame innovatieve ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. We monitoren continu de huidige situatie en in het overzichtelijke dashboard heeft u permanent inzicht in de prestaties. Zo bent u verzekerd van de meest optimale werkwijze per afvalstroom en bent u altijd 100% compliant. Overzichtelijk met één factuur per maand.

Onze werkwijze in 10 stappen.

Onze werkwijze is ruwweg samen te vatten in drie blokken. Ten eerste inventariseren en scannen we gedetailleerd de huidige situatie van uw afvalstromen en leveren we een advies op maat met een plan van aanpak. Vervolgens implementeren we na overeenstemming de direct door te voeren actiepunten om uw afvalstromen te optimaliseren en tot slot plannen we de langere termijn optimalisaties en blijven we continu alert en betrokken door te monitoren en bij te sturen. Zo leiden we uw afvalstromen in goede banen.

  • 1Analyse contracten
  • 2Bezoek locatie(s)
  • 3Uitwerken huidige situatie
  • 4Adviesvoorstel
  • 5Go / No Go
  • 6Overeenkomst
  • 7Implementatie
  • 8Doorvoeren besparingen
  • 9Beheerfase
  • 10Optimalisatie

Uw afvalstromen in goede banen.