15 december, 2023

Regels voor wegwerpbekers blijven van kracht maar het IL&T gaat niet handhaven

Gisteren is er een reactie gekomen van Demissionair staatssecretaris Heijnen op de motie omtrent de plastictoeslag en de regels voor wegwerpbekers. Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat de regels van kracht blijven, maar dat er door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet gehandhaafd zal gaan worden. Dit geeft de opvolgers in het nieuwe kabinet de ruimte om de regels voor te zetten of te wijzigen.

Voor onze klanten betekend dit dat de huidige werkwijze met de recyclebare bekers van LIMM vooralsnog kan worden voortgezet.

Het ILT geeft in een reactie aan dat een aantal regels wel van kracht blijven. Zoals het aanbieden van een herbruikbaar alternatief bij afhaal en bezorging. Dit zal dus ook door het ILT gehandhaafd gaan worden. Verder zal de inspectie de regels gaan toetsen op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid.

Op dit moment is het nog niet duidelijk tot wanneer de inspectie niet zal gaan handhaven. Volgend jaar worden de regels door het ministerie geëvalueerd en wellicht aangepast.

Uw afvalstromen in goede banen.