25 juni, 2021

Niko Klop, Beweging 3.0

“De keus voor Greenwaste heeft te maken met de duurzame verwerking, de beschikbare managementinformatie en de sturing om de kosten te beheersen” 

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland. Zij bieden wijk- en  gespecialiseerde verpleging, revalidatiezorg, (tijdelijk) verblijf en zorg in hun eigen woonzorgcentra en verpleeghuizen. Greenwaste is sinds medio 2019 verantwoordelijk voor het totale afvalmanagement van Beweging 3.0, momenteel zijn dit ruim 26 locaties.

Focus op duurzaamheid en kostenontwikkeling

Niko Klop is als manager Huisvesting & Facilitair verantwoordelijk voor het afvalmanagement binnen Beweging 3.0. Hij verteld het volgende over de dienstverlening: “In de afgelopen 2 jaar wordt de afvalverwerking van de locaties van Beweging 3.0 door partners van Greenwaste verzorgd. De keus om voor Greenwaste te kiezen heeft te maken met de duurzame verwerking van o.a. incontinentiemateriaal, de beschikbare managementinformatie en de sturing om de kosten te beheersen. Middels een goede samenwerking tussen Beweging 3.0 en Greenwaste is er structureel focus op het optimaliseren van de afvalwerking in termen van duurzaamheid en kostenontwikkeling.”

Uw afvalstromen in goede banen.