10 februari, 2021

Arja van der Meulen-Haagsma, Sportfondsen

“Wij beschouwen de dienstverlening van Greenwaste als erg klantvriendelijk, snel en effectief”

Sportfondsen Nederland exploiteert met meer dan 3.000 medewerkers, via een 100-tal ondernemingen, meer dan 550 voorzieningen zoals zwembaden, sporthallen, ijsbanen, multifunctionele sportcentra en sociaal-culturele centra.

1 totaalfactuur per maand

Greenwaste verzorgt sinds 2019 het complete afvalmanagement voor inmiddels ruim 150 Sportfondsen locaties verspreid over Nederland. Binnen het complete afvalbeheer valt de planning, de inkoop en de factuur controle. Alle binnenkomende facturen worden door Greenwaste gecontroleerd en gefactureerd aan de opdrachtgevers. Zo ontvangt Sportfondsen per locatie één totaalfactuur per maand. Daarnaast blijft Greenwaste nauw betrokken bij de locaties door goed te monitoren en bij te sturen waar nodig, om zo de afvalstromen in goede banen te leiden.

Uw afvalstromen in goede banen.