2 mei, 2024

Nieuw pand Greenwaste duurzaam verbouwd!

Het nieuwe pand van Greenwaste in Hoogeveen is inmiddels volledig verbouwd en volop in gebruik. Dat dit een duurzame verbouwing is geweest blijkt uit de resultaten. Zo zijn er in totaal 16 verschillende stromen vrijgekomen, hiervan zijn 13 stromen als afval afgevoerd. Alle stromen welke niet hergebruikt konden worden zijn maximaal gescheiden afgevoerd. Onderstaand zijn de kilo’s en het percentage hergebruik, recycling en groene energie te zien.

Naast de afvalscheiding tijdens de verbouwing wordt ook het kantoorafval netjes gescheiden in de verschillende stromen: PD, swill, papier/karton, vertrouwelijk papier, folie, cartridges, gevaarlijk afval en restafval. Verder kan er door de 116 eigen zonnepanelen volledig in eigen energiebehoefte worden voorzien.

Greenwaste is blij met de volledig duurzame verbouwing en de nieuwe locatie!

Uw afvalstromen in goede banen.