1 april, 2022

Nieuw inzamelsysteem voor bedrijven en scholen

Zoals enkele jaren door Greenwaste aangekondigd zal er vanuit de overheid een stimulans komen voor gescheiden inzameling van recyclebare stromen. Gescheiden inzameling is nu vaak kostenverhogend en vormt daarom voor veel bedrijven een belemmering om gescheiden te laten afvoeren.

Vanaf 1 januari 2023 komt er een vergoeding voor de inzameling van verpakkingen. Het betreft aan de bron gescheiden verpakkingen van glas, plastic & drankkartons.

Momenteel vergoedt de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) alleen kosten voor de inzameling en recycling van het afval bij de inwoners van gemeenten. Vanaf volgend jaar zal deze UPV ook gaan gelden voor de inzameling en recycling van alle (consumenten) verpakkingen in het bedrijfsafval.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat er vanuit het afvalfonds vergoedingen gegeven gaan worden voor inzameling en recycling van:

  • De afvalstroom glas
  • De afvalstroom Plastic & Drankkartons (PD in plaats van PMD)

Deze regeling zal gelden voor alle bedrijven en organisaties waar per week meer dan 240 liter aan consumentenverpakkingen vrijkomen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Greenwaste probeert op dit moment alvast duidelijkheid te krijgen over de werkwijze welke het Afvalfonds voor ogen heeft. Over de exacte invulling van de inzameling en de vergoeding voor inzameling Plastic verpakkingen, Drankkartons en Glas zullen we z.s.m. duidelijkheid verschaffen. Verder zal Greenwaste vanuit zijn DNA alles voor u regelen om de afvalstromen geschikt te maken voor een volgend leven. De in te zetten vergoeding zal volledig ten gunste van onze klanten komen.

Uw afvalstromen in goede banen.