2 april, 2024

Inzameling statiegeldflessen en -blikjes toegenomen

Eén jaar geleden werd er statiegeld op blikjes ingevoerd. Volgens Verpact, de organisatie welke verantwoordelijk is voor de inzameling van statiegeldflessen en -blikjes,  werd er in het eerste jaar circa 65 procent van de blikjes weer ingeleverd. Bij de inzameling van plastic flessen lag dit percentage iets hoger op ruim 71 procent. Ondanks de toename wordt het wettelijke doel van 90 procent nog niet behaald.

Om dit doel in de toekomst te behalen heeft het Afvalfonds een Plan van Aanpak opgesteld. In dit plan staan maatregelen die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat het inzameldoel van 90 procent, in 2026 wordt behaald. Er wordt met name geïnvesteerd in extra automaten zodat de consumenten op meer plekken hun flesjes en blikjes in kunnen leveren. Daarnaast moet er door een grote landelijke campagne, meer mensen overtuigd worden van het nut van inleveren.

Ook in het bedrijfsleven komen regelmatig statiegeldflessen en -blikjes vrij. Door bijvoorbeeld personeel of bezoekers welke flesjes en blikjes meenemen of doordat dit op de locatie wordt verkocht. De inzameling vanaf de locatie kan verzorgd worden door de groothandel/grossier, welke de locaties ook beleverd. Greenwaste kan ondersteunen bij de mogelijke inzamelmiddelen. Mocht u hier meer informatie over willen hebben, neem dan contact met ons op.

Uw afvalstromen in goede banen.