7 maart, 2024

Initiatief voor verdere afvalscheiding aan de bron

Vanuit de afvalsector is er een initiatief bedacht om afvalscheiding aan de bron te bevorderen. De Vereniging Afvalbedrijven, verschillende inzamelaars en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben begin deze maand gezamenlijk de campagne ‘Aan de bak’ gelanceerd. De inzamelbedrijven gaan nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval per week aanleveren een contract aanbieden voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. De afvalsector wil hiermee bedrijven stimuleren om meer afval te scheiden.

Afvalscheiding hoeft niets extra te kosten

Een goede stap om afvalscheiding ook in het bedrijfsleven meer vanzelfsprekend te maken. Voor de klanten van Greenwaste is dit gelukkig al vanzelfsprekend. Vanuit ons DNA scheiden wij gemiddeld minimaal  5 afvalstromen aan de bron bij onze klanten. Wij adviseren onze klanten al geruime tijd om zoveel mogelijk afvalstromen separaat af te voeren mits er voldoende volume is. Zo laten we op veel locaties inzameleilanden plaatsen en zorgen we voor de correcte afvoer aan de achterkant. Hierbij worden de verschillende afvalstromen dus aan de bron gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan papier, PD, etensresten en restafval. Doordat restafval over het algemeen de duurste afvalstroom is, hoeft de extra afvalscheiding niet te betekenen dat er extra kosten worden gemaakt. Ook de gesubsidieerde inzameling van PD en/of glas draagt bij aan het doel om meer afval aan de bron te scheiden en zal resulteren in kostenreductie.

Het initiatief is een stap in de goede richting maar we zijn van mening dat er meer nodig is om afvalscheiding aan de bron te bevorderen. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden en wilt u graag een keer met ons sparren over uw afvalinzameling? Neem dan contact met ons op.

Uw afvalstromen in goede banen.