8 maart, 2022

Her-audit ISO 9001:2015

Greenwaste hecht grote waarde aan klanttevredenheid, procesinnovatie en aan continue verbetering. In 2019 hebben we voor het eerst de ISO 9001:2015 norm behaald. Naast de regelmatige interne audits en de jaarlijkse externe ISO controle hebben we nu ook de driejaarlijkse uitgebreide her-audit gehad. We zijn trots dat onze zeer snel groeiende organisatie op deze wijze de kwaliteit geborgd heeft. Het vernieuwde certificaat is geldig tot maart 2025.

Over NEN-EN-ISO 9001:2015

Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, het monitoren, continu verbeteren en realiseren van doelstellingen en een actieve rol van het management.

Uw afvalstromen in goede banen.