8 maart, 2022

Her-audit ISO 9001:2015

Greenwaste hecht grote waarde aan klanttevredenheid, procesinnovatie en aan continue verbetering. In 2019 hebben we voor het eerst de ISO 9001:2015 norm behaald. Naast de regelmatige interne audits en de jaarlijkse externe ISO controle hebben we nu ook de driejaarlijkse uitgebreide her-audit gehad. We zijn trots dat onze zeer snel groeiende organisatie op deze wijze de kwaliteit geborgd heeft. Het vernieuwde certificaat is geldig tot maart 2025.

Over NEN-EN-ISO 9001:2015

Het ISO 9001:2015 is de internationale norm voor het kwaliteitsmanagementsysteem dat de nadruk legt op procesmanagement, het monitoren, continu verbeteren en realiseren van doelstellingen en een actieve rol van het management.