Over Greenwaste

Wij ontzorgen ondernemingen van hun volledige afvalproces door het organiseren en monitoren van de afvalstromen. We halen meerwaarde uit de hierbij vrijkomende grondstoffen. Greenwaste levert hiermee een bijdrage aan onze toekomst en schept positieve omstandigheden voor de gemeenschap waarin we actief zijn, maar ook die waarin onze kinderen straks leven.

Lees meer...

Om de volgende generatie een gezonde, maar ook een welvarende toekomst te kunnen bieden is het noodzakelijk dat onze generatie de verantwoordelijkheid neemt om zorgvuldig met grondstoffen om te gaan. Greenwaste levert hierin haar bijdrage doormiddel van haar basisprincipes:

– Ethisch en transparant handelen
– Take environmental responsibility
– Recycling is een middel, geen doel
– Preventie is niet per definitie voorkomen van afval
– Altijd werken vanuit de totale keten
– Kostenbesparing door onafhankelijke en continue focus
– Afval is een keuze

 

Total Waste Management

Wij nemen het volledige beheer van het afvalproces van u over. Voortaan heeft u 1 aanspreekpunt, 1 factuur en beschikt u over een volledig milieujaarverslag. Ook kan Greenwaste het beheer van een specifieke stroom overnemen door vanuit haar kennis en netwerk de beste oplossing toe te passen.

Greenwaste ontzorgt

Door registratie en rapportages in onze systemen heeft u grip op afval.

Lees meer...

Door gebruikmaking van overzichtelijke periodefacturen voor alle afvalstromen en locaties.

Door volledig en online het milieujaarverslag beschikbaar te stellen.

Door het continue monitoren van afvalstromen en doorvoeren van verbetertrajecten.

Greenwaste bespaart

Door een uitgebreid netwerk van afvalinzamelaars en -verwerkers.

Lees meer...

Door een continue focus op het optimaliseren van her inzetbaarheid van stromen.

Door het minimaliseren van indexeringen en prijsverhogingen.

Door onafhankelijk de keuze voor een vervoerder of verwerker te maken.

Greenwaste verduurzaamt

Door uitsluitend te werken met een senior (C2C) team uit de afvalbranche.

Lees meer...

Door onafhankelijk van inzamelaars en verwerkers te werken.

Door de focus op innovatieve oplossingen om de her inzetbaarheid te vergroten.

Door transport over (te) grote afstanden te voorkomen als onafhankelijke partij.

Onze werkwijze

Door middel van een totale afvalscan brengen wij uw afvalproces in beeld om te komen tot een kant-en-klaar plan van aanpak.

Greenwaste Werkwijze

johannes greenwaste

Johannes Bos

andries vegter greenwaste

Andries Vegter

erik greenwaste klein f

Erik Meier

Annet Bos greenwaste

Annet Bos

Eleonie greenwaste klein f

Eleonie van der Lee

Johan Hogeveen f

Johan Hogeveen

Leg Contact

Wilt u ook graag inzicht in de besparingsmogelijkheden? Neem dan contact met ons op!
Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden

Locatie

Griendtsveenweg 27-1

7901 EB Hoogeveen

 

Locatie Zuid

S-Clusiv, Torenallee 45

5617 BA Eindhoven

 

Direkt contact

email naar info@greenwaste.nl

of bel +31 857731844